Onafhankelijke informatie over kiezen en kwaliteit van leermateriaal

Rubrics

Rubrics zijn geschikt om een product en/of vaardigheden te beoordelen op kwaliteit en om de manier van werken te beoordelen om tot een product te komen. Een rubric is een  analytische beoordelingsschaal en zegt meer dan enkel een cijfer. Het geeft leerlingen ook meer informatie dan een cijfer.

Een rubric is een matrix die horizontaal mates van beheersing en verticaal elementen van de taak of opdracht beschrijft.

onvoldoendevoldoendegoeduitstekend
presentatie     
inhoud     
samenwerking     
    

Ontwikkelwerk
De kunst bij het ontwerpen van een taak of arrangement is om de vakken die nu nog leeg zijn goed in te vullen. Welk soort presentatie is maatgevend? Aan welke kenmerken is te zien dat het nog wel beter kan? Het maken van een rubric dwingt om zowel leerdoelen als criteria zorgvuldig te formuleren.

Competentiegericht
Bij competentiegericht onderwijs spelen vaardigheden een belangrijke voorwaardelijke rol. SLO heeft samen met scholen voor competentiegericht werken rubrics voor vaardigheden gemaakt. Voor de volgende vaardigheden zijn rubrics ontwikkeld:
• communiceren
• informatie verwerven en verwerken
• presenteren
• samenwerken
• plannen en organiseren.
 

Rubric voor WebQuests
Bij WebQuests worden voor de beoordeling ook vaak rubrics gebruikt. Interessant voor wie op zoek is naar goede WebQuests en en passant wil leren werken met rubrics is http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html waar een rubric staat die WebQuests de maat neemt. (DE/211207)