Onafhankelijke informatie over kiezen en kwaliteit van leermateriaal

oriëntatie leermiddelen-beleid

Hoe verwoord je je onderwijsvisie?

Scholen brengen op allerlei manieren hun visie op onderwijs onder woorden. Een onderwijsvisie bevat meestal de volgende elementen:
- visie op leren
- visie op didactiek en docentenrol
- visie op schoolklimaat

Een voorbeeld ter illustratie.

Visie op leren
- hoe worden leerlingen gezien?
- welke aspecten van leren krijgen nadruk?

Voorbeeld:
"Onze onderwijsvisie kan in één woord samen worden gevat: maatwerk. Het onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. De vernieuwing van het onderwijs op alle locaties is erop gericht dit maatwerk voor al onze leerlingen tot stand te brengen."

Visie op didactiek en docentenrol
- welk soort onderwijs geeft deze school? (rol docent, leerling, leerstof)

Voorbeeld:
"Deze onderwijsvisie realiseren wij als volgt:
• persoonlijke aandacht voor elke leerling;
• een bij elke leerling passend onderwijsaanbod;
• de tijd op school - buiten de pauzes - wordt ingedeeld en benut als leertijd;
• een breed scala aan werkvormen dat het elke leerling mogelijk maakt doelmatig, actief en - binnen zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling - zelfstandig te leren;
• effectieve begeleiding voor elke leerling en zo nodig een ondersteunend leeraanbod."


Visie op schoolklimaat
- welke sfeer, welke pedagogische klimaat heerst er?

Voorbeeld:
"De locaties geven op hun eigen wijze vorm aan deze visie. Dat wordt bepaald door de onderlinge verschillen in onderwijsaanbod, leerlingenpopulatie en ontwikkeling. Met het gemeenschappelijke doel: onderwijs op maat voor de leerling.
ouden wij onze school kleinschalig en overzichtelijk."