Onafhankelijke informatie over kiezen en kwaliteit van leermateriaal

oriëntatie leermiddelen-beleid

ICT in onderwijs

Computers zijn een onlosmakelijk onderdeel van de inrichting en organisatie van het onderwijs. De introductie en opkomst van ICT-toepassingen heeft niet geleid tot een radicale omslag met betrekking tot de inrichting en organisatie van leerprocessen, maar wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke ontwikkeling. En deze ontwikkeling is nog lang niet voltooid.

Voor de komende jaren wordt meer gebruik van ICT verwacht. Het is volgens leraren en management een belangrijk hulpmiddel om het toekomstig onderwijs vorm te geven. Vooral leraren hebben behoefte aan een breed gedragen ICT-visie die in gezamenlijkheid door management en onderwijsteam is ontwikkeld.

Meer informatie over dit onderwerp op deze pagina
> Inzet ICT in het onderwijs
> Elektronische Leeromgeving (ELO)
> Infrastructuur

Inzet ICT in het onderwijs
Het gebruik van ICT is niet voorbehouden aan een specifieke onderwijsvisie. Het wordt binnen uiteenlopende didactische werkwijzen ingezet. Om daadwerkelijk de vruchten te plukken van gebruik van ICT, is het cruciaal dat bij de inzet van ervan sprake is van een evenwichtige samenhang tussen:
1. Onderwijsvisie
2. Deskundigheid
3. Digitaal leermateriaal
4. ICT-infrastructuur

Introductie ICT in onderwijs (video) 
Kennisnet, Vier-in-Balans Monitor 2010 (video)   
Kennisnet, leren vernieuwen (video)  
Kennisnet, nieuwe combinaties in onderwijs (video)   
Kennisnet, Vier-in-Balans Monitor 2009 (pdf)

Kennisnet, onderzoek naar inzet ICT in onderwijs
Kennisnet Onderzoeksreeks: wat werkt met ICT?
Onderwijsexperts over Wikiwijs (video)
Hoe schrijf je een ICT-beleidsplan?
Internationalisering (video)

 Elektronische Leeromgeving (ELO)
Zeventig procent van de VO-scholen beschikt over een elektronische leeromgeving. Toch wordt de ELO vaak relatief weinig gebruikt. Tijdgebrek en onvoldoende materiaal worden hiervoor vaak als redenen aangevoerd. Het maken van goede content voor een ELO is een ingewikkelde en tijdrovende klus. In de praktijk blijkt het vaak lastig de gewenste samenhang, kwaliteit en continuïteit te bereiken. Ook het plaatsen van die content en bedienen van de ELO vinden docenten some lastig. Niet iedere docent beschikt immers over de vereiste ontwikkel- en technische vaardigheden. Maak gebruik van kennis, voorbeelden en ervaringen van anderen. Er zijn gebruikersgroepen rond bepaalde ELO’s en allerlei communities waar u zich bij kunt aansluiten en veel van elkaar kunt leren. Hier zijn een aantal tips:
Onderzoek virtuele omgevingen in onderwijs
Expertisecentrum Elektronische Leeromgevingen
Kennisnet, introductie elektronisch portfolio
Kennisnet, didactiek elektronisch portfolio
Surfspace, kennis en ervaringen omtrent E-portfolio
Kennisnet, web 2.0
Kennisnet, web 2.0 als leermiddel (pdf)
Kennisnet, digiborden
Kennisnet, virtuele omgevingen
Wiki kennisnet
Ervaringen scholen met gedeelde virtuele omgeving
Google Apps voor onderwijs
Google Wave  

 Infrastructuur
Alle scholen hebben toegang tot internet. De focus ligt op het verbeteren van de internetverbindingen (glasvezel en draadloos) en op het aanschaffen van digitale schoolborden. Hoewel het management de beschikbare ICT-voorzieningen over het algemeen als toereikend beoordeelt, hebben de meeste leraren behoefte aan extra computers of laptops, slagvaardige ondersteuning als apparatuur plotseling hapert en een adequate verbinding tussen de thuiscomputer en de computervoorzieningen binnen de school. Via deze links vindt u tips voor het optimaliseren van de infrastructuur.
Kennisnet, internetverbinding
Tips voor techniek
Mogelijkheden met klein ICT-budget, voorbeeld uit commerciële wereld (video)